01 Nekli   Poster Small 02 Wine Studio   Poster Small 03 Cretaquarium   Poster Small
04 Historical Museum of Crete   Poster Small 05 Kostas Kouvidis Jazz Meeting  Poster Small 06 Trito   Poster Small
07 Pagopoieion Burger Project   Poster Small 08 Duck Tape Opus   Poster Small 09 BeSmart   Poster Small
10 Syllogos Vivliou Small  11 Fodele Small  12 Theatro Katw Small